Re: [LUGOS] racoon/ipsec-tools in neznana vpn škatla

Nejc Škoberne nejc at skoberne.net
Thu May 31 19:44:53 CEST 2007


> 	hash_algorithm md5;

Pri sainfo sekciji moraš hash algoritme navesti kot HMAC algoritme,
torej hmac_md5 in hmac_sha1. Pri "remote" sekciji (IKE, 1. faza) pa
imaš samo md5 in sha1.

LP, Nejc


More information about the lugos-list mailing list