[LUGOS] Varovanje podatkov na strežniku

Jure Koren jure at hehe.si
Tue May 8 17:08:29 CEST 2007


On Tuesday 08 May 2007 16:56, Nejc Škoberne wrote:
> Živjo,
>
> > Varnost s številom diskov pada. Primer (precej pretiran, za
> > ilustracijo): če ima en disk zanesljivost na časovno enoto recimo 0,8
> > (torej je 20% verjetnost crashiranja), potem imasta dva enaka diska
> > (vsak posebej kajpada isto kot eden) skupaj le še 0,64, trije 0,512, ...
> > 5 diskov le še 0,328. Zato se pri večji količini diskov v enem RAID
> > polju dodaja še ti 'spare', ki poskrbi za avtomatski rebuild v primeru
> > okvare. Tako se zmanjša verjetnost da v istem polju crkne še en disk
> > preden prvega zamenjamo.
>
> Hvala za to poučno razlago. :)

Pa še dodaten cent (o, zdaj lahko tudi mi rečemo cent!) razlage: raid-6 je 
"bolj redundančen". Kontrolerji niso bistveno dražji. Glavna plusa, ki ju 
višja cena prinese, sta hotswap diskov, ki ga pri navadnih ATA/SATA 
gonilnikih na Linuxu ponavadi ni, ter checksumming v posebnem procesorju, kar 
pomaga, če imajo glavni procesorji že sami po sebi dovolj dela.

-- 
Jure Koren, unix developer
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20070508/b4123d64/attachment.pgp


More information about the lugos-list mailing list