[LUGOS] postfix address rewrite

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon Dec 31 14:19:52 CET 2007


re

On Mon, 2007-12-31 at 10:28 +0100, Boštjan Jerko wrote:
> Rad bi naštimal postfix, da mi za vsako pošto, ki gre ven da vedno  
> enakega uporabnika (tako prejemnika, kot tistega, ki pošilja).
> Verjetno gre za address rewrite, samo sintaksa mi ni čisto jasna.
> 
> A mogoče kdo ve? 

poglej si cannocical maps

/etc/postfix/canonical

notri je tudi sintaksa .. poves pod kaksnimi pogoji se zadeve preslikajo
v kam.

lp,
 Andraz

-- 
Humppa all the way!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20071231/66321500/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20071231/66321500/attachment.bin 


More information about the lugos-list mailing list