[LUGOS] je že kje kak alsa majster?

Jure Pečar pegasus at nerv.eu.org
Thu Dec 6 22:24:25 CET 2007


Imam namreč sledeč problem:

Rad bi snemal iz stereo line-in vhoda tri streame hkrati, enega stereo,
enega levega in enega desnega. Za to sem nagooglal in dopesnil
takle .asoundrc:

pcm.card0 {
    type hw
    card 0
    device 0
    nonblock yes
    rate 48000
}

pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "duplex"
}

pcm.duplex {
    type asym
    playback.pcm "dmixer"
    capture.pcm "dsnooper"
}

pcm.dsnooper {
    type dsnoop
    ipc_key 4096
    slave {
        pcm "card0"
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        rate 48000
        channels 32
    }
    bindings {
        0 0
        1 1
    }
}

pcm.left {
    type dsnoop
    ipc_key 1355234
    slave {
        pcm "card0"
        channels 2
    }
    bindings.0 0
}

pcm.right {
    type plug
    slave {
        pcm "card0"
        channels 2
    }
    ttable.0 1
}


pcm.dmixer {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "card0"
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        rate 44100
        channels 32
    }
    bindings {
        0 0
        1 1
    }
}

ctl.dmixer {
    type hw
    card 0
    device 0
}


Z dsnooperja se čisto lepo snema, na noben način pa noče hkrati snemati še
z left ali right. 
Za left pravi: ALSA lib pcm_dsnoop.c:558:(snd_pcm_dsnoop_open) unable to
open slave
Za right pa sploh nič, le aplikacija se pritoži, da ne more alse
inicializirat.

Pričakoval bi, da varjanta left deluje, še posebej, ker zahtevam
nonblocking na card0 ... 

Kaj mi je storiti?

Alsa 1.0.13.

-- 

Jure Pečar
http://jure.pecar.org/


More information about the lugos-list mailing list