[LUGOS] Secure Locate - pomo?

Liquider NoName liquiderz at gmail.com
Sun Oct 8 13:58:16 CEST 2006


> Liquider NoName wrote:
> > Pozdravljeni!
> >
> > Imam problem: ko kaj i¹èem in uporabljam ukaz 'locate', mi ta
> > neza¾eljeno vraèa tudi zadetke iz direktorija /mnt/windows, kjer imam
> > mountane winse :)
> > /mnt/windows in ¹e par ostalih bi ¾elel izkljuèiti iz baze, ki jo
> > uporablja locate.
> > Poskusil sem:
> > 'slocate -e /mnt -f ntfs -u' v taki in drugih kombinacijah in poganjal
> > 'updatedb', vendar ni oèitne razlike. (c)e vedno mi izpisuje, za moje
> > iskanje irelevantne windows fajle.
> > Kar vem, sem sledil navodilom, a ne dela. Morda kdo ve, kaj je narediti?
> > Najlep¹a hvala,
> >
> > lp,
> >
> >   - Liq
> >
> updatedb --prunepaths='/mnt/windows'
>

natanko tak ukaz ni delal primerno...
...se je pa prav lepo izvedlo: updatedb -u -e /mnt/windows
tako da lepa hvala za idejo :)


More information about the lugos-list mailing list