[LUGOS] Kaj je to???

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Sat May 27 22:52:53 CEST 2006


On Saturday 27 May 2006 17:59, Andrej Kastrin wrote:

> gre za majhno škatlico, ki je priključena z UTP kablom na router in
> naprej na print server, na drugi strani pa z USB kablom na tiskalnik.
> Napaja se preko adapterja. Kako se ta čudež imenuje...

Odklopi in potem cakaj, da vidis kaj bo uporabnikom crknilo. ;>


-- 
http://www.lubica.net/bigwhale/blog/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20060527/8aea6c53/attachment.pgp


More information about the lugos-list mailing list