[LUGOS] setitimer()+SIGALRM ali pthread_(){sleep();...} ???

Borut borut.paskulin at gmail.com
Mon May 15 16:25:42 CEST 2006


Pozdravljeni,

V nekem programu (C++) imam definiran class AAA(), na podlagi katerega 
aplikacija skreira N objektov (N=0..???). V vsakem od teh objektov želim 
postavljati določeno spremenljivko oz. lastnost (bool flag_A = TRUE) v 
enakomernih časovnih intervalih. Vendar za vsak objekt s poljubnim 
lastnim časovnim intervalom! Pomembno pri tem je, da ta "sistem 
timer-jev" porabi ČIMMANJ PROCESORSKEGA ČASA med 'spanjem'. (Vsi objekti 
'AAA' so znotraj istega (main) thread-a.)

Zanimajo me vaši predlogi za optimalno rešitev.

Lep pozdrav,
Borut


More information about the lugos-list mailing list