[LUGOS] VPN problem

JAnez Urevc janez.urevc at siol.net
Sun Feb 5 15:05:33 CET 2006


Oj,

iz Linux mašine (Debian unstable, 2.6.15) se poizkušam povezat na VPN
server, ki teče na MS Windows server 2003. Uporabil sem pptp-client 1.7
in pppd 2.4.4b1. Modul ppp-mppe je prikljopljen. Sledil sem navodilom
strani pptp-clenta
(http://pptpclient.sourceforge.net/howto-debian.phtml), povezava pa se
še zmeraj ne vzpostavi. Najprej sem mislil, da verzija mppe modula in
pppd-ja nista kompatibilni, vendar izgleda vse v redu. Dobim naslednji
debug output:

pppd options in effect:
debug		# (from command line)
nodetach		# (from command line)
persist		# (from /etc/ppp/peers/tunnel)
logfd 2		# (from command line)
dump		# (from command line)
noauth		# (from /etc/ppp/peers/tunnel)
refuse-chap		# (from /etc/ppp/options.pptp)
refuse-mschap		# (from /etc/ppp/options.pptp)
refuse-eap		# (from /etc/ppp/options.pptp)
name janez		# (from /etc/ppp/peers/tunnel)
remotename sokol		# (from /etc/ppp/peers/tunnel)
		# (from /etc/ppp/options.pptp)
pty pptp xxx.xxx.xxx.xxx --nolaunchpppd		# (from /etc/ppp/peers/tunnel)
crtscts		# (from /etc/ppp/options)
		# (from /etc/ppp/options)
asyncmap 0		# (from /etc/ppp/options)
lcp-echo-failure 4		# (from /etc/ppp/options)
lcp-echo-interval 30		# (from /etc/ppp/options)
hide-password		# (from /etc/ppp/options)
ipparam tunnel		# (from /etc/ppp/peers/tunnel)
proxyarp		# (from /etc/ppp/options)
usepeerdns		# (from /etc/ppp/peers/tunnel)
nobsdcomp		# (from /etc/ppp/options.pptp)
nodeflate		# (from /etc/ppp/options.pptp)
require-mppe-128		# (from /etc/ppp/options.pptp)
noipx		# (from /etc/ppp/options)
using channel 14
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x277f71ce> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x0 <mru 1400> <auth eap> <magic 0x545457e0>
<pcomp> <accomp> <callback CBCP> <mrru 1614> <endpoint
[local:7b.23.dc.31.96.be.4d.ab.b2.4b.1c.20.60.72.8a.50.00.00.00.00]> <
17 04 00 c2>]
No auth is possible
sent [LCP ConfRej id=0x0 <auth eap> <callback CBCP> <mrru 1614> < 17 04
00 c2>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x277f71ce> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <magic 0x545457e0> <pcomp> <accomp>
<endpoint
[local:7b.23.dc.31.96.be.4d.ab.b2.4b.1c.20.60.72.8a.50.00.00.00.00]>]
sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1400> <magic 0x545457e0> <pcomp> <accomp>
<endpoint
[local:7b.23.dc.31.96.be.4d.ab.b2.4b.1c.20.60.72.8a.50.00.00.00.00]>]
sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x277f71ce]
MPPE required, but MS-CHAP[v2] auth not performed.
sent [LCP TermReq id=0x2 "MPPE required but not available"]
rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x545457e0]
rcvd [LCP TermAck id=0x2 "MPPE required but not available"]
Connection terminated.
using channel 15
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Script pptp xxx.xxx.xxx.xxx --nolaunchpppd finished (pid 6433), status = 0x0

Za vsako pomoč bom zelo hvaležen,

JAnez


More information about the lugos-list mailing list