[LUGOS] java problem

igor kolar ike.lugos at gmail.com
Tue Dec 19 00:20:33 CET 2006


Rabiš samo dva javac klica:

$ javac biotextEngine/xmlparsers/GenericXMLParser.java
$ javac biotextEngine/xmlparsers/medline/*.java

v mapi, kamor si odpakiral tar.gz:
$ ls
biotextEngine/  MedlineParser.tar.gz


Ključ pri compajlanju ni v classpathu, kajti classpath . (trenutni
dir) že zajema vse potrebne direktorije. Verjetno si šel en nivo
previsoko (biotextEngine/) ali kar dva, v ./biotextEngine/xmlparsers/
in tam skupal skompajlati GenericXMLPaser.java. Ta importa
biotextEngine.util.BioTextDBConnection, ki ga z vidika
./biotextEngine/xmlparsers/ ni, saj mapa
./biotextEngine/xmlparsers/biotextEngine/util ne obstja.

Dva stavka rabiš, ker GenericXMLParser ne uporablja nobenga od
classov, ki so definirani v poddrirektoriju xmlparsers/medline.
Uporablja pa razred v util, zato ti tega ni potrebno kompajlati
posebej.

Kako zadevo uporabljati, si preberi v dokumentaciji zanjo.

Če rabiš še kaj, mi popni na privat mejl.
-i


More information about the lugos-list mailing list