[LUGOS] deb paketi

Miha Tomšič miha.tomsic at gmail.com
Fri Dec 15 18:05:32 CET 2006


Hojla!

Imamao dva paketa bla in bla2, ki prihajata iz istega sourca.

debian/controle od bla: (pišem samo relevantne)
Source: bla
Package: bla

debian/controle od bla2:
Source: bla
Package: bla2
Conflicts: bla
Replaces: bla

Tale varianta je najbližje taga, kar bi rad -- namreč, da mi ob dpkg
-i bla2.neki.deb odstrani bla in namesti bla2.

microIOC:/usr/src/linux-gpib-ines/linux-gpib-3.1.101# dpkg -i ../bla2.neki-2.deb
Selecting previously deselected package bla2.
dpkg: considering removing bla in favour of bla2 ...
dpkg: yes, will remove bla in favour of bla2.
(Reading database ... 14128 files and directories currently installed.)
Unpacking bla2 (from .../bla2.neki-2.deb) ...
Setting up bla2 (neki-2) ...

Reče, da bo removal bla, ampak ga ne... Kakšna ideja, kaj mi je
storiti? Dokumentacija je razmetana in ne ravno najbolj jasna. Že v
pravo smer obrnjen prst, mi bo veliko pomagal.

Hvala in srečno, Miha


More information about the lugos-list mailing list