[LUGOS] Vrnitev podatkov

Iztok Umek iztok at dergan.net
Mon Sep 19 12:25:41 CEST 2005
On Mon, Sep 19, 2005, lugos at pajek.net said:

> Pozdravljeni,
> 
> kako bi lahko dobil nazaj zgubljene podatke po izveden ukazu mke2fs
> (natancno mke2fs -m 4 /dev/hda1)?
> Racunalnik je bil umes restartan!

Restore iz backup kopije na traku oz. drugem mediju.


More information about the lugos-list mailing list