[LUGOS] Problemi z varnostjo

Jure Koren idiots at gmail.com
Tue Apr 26 10:28:13 CEST 2005


On 4/26/05, Tadej Poberaj <tadej at smartinfos.com> wrote:
> Imam sledeči problem:
> nalagali podatke na svoje spletne strani. Problem se pa pojavizato, ker
> sem moral home direktorije vseh uporabnikov nastaviti na mode 755, torej

Zakaj si moral nastaviti mode 755?

Ce mora zgolj spletni streznik znat prit do uporabnikovega public_html
direktorija, je mode 701 (rwx-----x) popolnoma ustrezen.


More information about the lugos-list mailing list