[LUGOS] filtriranje odvečnih vsebin iz e-pošte

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon Apr 25 11:52:34 CEST 2005


re

On Mon, 2005-04-25 at 11:48 +0200, Joze Klepec wrote:

> Zanima me kako bi sfiltriral (= odstranil) odvečno vsebino iz sporočil.
> Na udaru je predvsem grafika in razna v oči pekoča windowsovska HTML ozadja.
> 

Poglje si naslednjo stran <http://mailtools.anomy.net/>, imas kar nekaj
orodij, ki ti znajo tako ali drugace prefiltrirati in ocistiti posto.

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #241:

_Rosin_ core solder? But...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20050425/12d5e348/attachment.pgp


More information about the lugos-list mailing list