[LUGOS] Zakon

Ales Kosir ales.kosir at zaslon.com
Mon Sep 3 16:29:51 CEST 2001


Odgovor na svoje vprasanje najdes v:

http://www.mzt.si/mzt/laws/zak-avto-prav.html, 

konkretno v clenu 115:

Dekompiliranje
115. clen
(1) Za reproduciranje kode ali prevod kodne oblike racunalniškega
programa v smislu 1. in 2. tocke 113. clena tega zakona ni
potrebno dovoljenje avtorja, ce je to nujno potrebno za
pridobitev informacij, potrebnih za doseganje interoperabilnosti
neodvisno ustvarjenega racunalniškega programa z drugimi programi
ali s strojno opremo, ce so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da ta dejanja izvrši pridobitelj licence ali drugi upraviceni
  uporabnik ali v njihovem imenu za to pooblašcena oseba;
2. da informacije, potrebne za doseganje interoperabilnosti, niso
  bile predhodno brez nadaljnjega dostopne osebam iz prejšnje
  tocke; in
3. da so ta dejanja omejena zgolj na tiste dele prvotnega
  programa, ki so potrebni za doseganje interoperabilnosti.
(2) Prepovedano je, da bi se informacije, pridobljene z uporabo
prejšnjega odstavka:
1. uporabile za drug namen kot za doseganje interoperabilnosti
  neodvisno ustvarjenega racunalniškega programa;
2. odstopile tretjim osebam, razen kadar bi bilo to potrebno za
  doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega
  racunalniškega programa; ali
3. uporabile za razvijanje, proizvodnjo ali trženje drugega
  racunalniškega programa, ki je v svojem izrazu bistveno
  podoben, ali uporabile za katerokoli drugo dejanje, s katerim
  se krši avtorska pravica.
(3) Dolocb tega clena ni mogoce razlagati v smeri, po kateri bi
ga bilo dopustno uporabiti na nacin, ki bi v nerazumni meri
prizadel avtorjeve zakonite interese ali bi bil v nasprotju z
normalno uporabo racunalniškega programa.
(4) Pogodbena dolocila, ki so v nasprotju s tem clenom, so nicna.

Lep pozdrav,
Ales-----Original Message-----
From: Jure Koren [mailto:jure at kiss.uni-lj.si]
Sent: Monday, September 03, 2001 4:20 PM
To: lugos-list at lugos.si
Subject: [LUGOS] Zakon


A v sloveniji obstaja zakon ki pravi, da je sirjenje napravice
kakrsna je css-descramble.c ilegalno?

Skratka, a lahko objavljamo izsledke reverse-engineeringa in/ali
podobnih postopkov?

-- 
Jure Koren           |            unix administrator
jure at kiss.uni-lj.si       |       gnu/Linux software developerMore information about the lugos-list mailing list