[LUGOS] error corection alghoritm

Darko Bulat darko.bulat at k2.net
Sun Sep 2 15:02:01 CEST 2001


Igor Kolar wrote:
> 
> Hi,
> 
> On Sun, 02 Sep 2001, Damir Dezeljin wrote:
> > me zanima ce ima kdo kak URL (ze iskal pa zgleda da ne zadanem pravih
> 
> Temu se v praksi reèe FED oz. FEC (forward error correction / detection),
> algoritma, ki sta v rabi pri protokolih TCP/IP (mislim) in pa denimo GPRS.
> Prei¹èi google ali pa ¹e raje katero od D.E. Knuthovih biblij teoretiènega
> raèunalni¹tva. CTK jih verjetno ima.

V odvisnosti od aplikacije je pri prenosu (ali skladiscenju) dovolj ze
ugotovitev, da je nek podatek napacen. Temu se rece "detekcija napake"
oz. "error detection". Korak vec je odprava napake oz. "error correction".
Ti dve kljucni besedi bi morali zadoscati za iskanje posameznih algoritmov.

LP
Darko

P.S. Tole je dober akademski vir:
http://www.rad.com/networks/1994/err_con/err_ctl.htm

> -ikeMore information about the lugos-list mailing list